Skip to main content

Rita Fahy

– Published 17 July 2023

Det är med sorg som vi får informera om att vår gästlärare Rita Fahy från NFPA gått bort den 12 juli. Rita deltog i undervisningen om människors beteende vid brand och var en mycket uppskattad lärare och kollega