lunduniversity.lu.se

News

2018-04-25

Daniel Nilsson receives the Teacher of the Year Award

Daniel Nilsson received the Teacher of the Year Award at the Fire Protection Engineering Program, Lund University. The price is given out by the student association BIIF at their

[...]

2018-04-16

Brandforsk startar forskarskola

Avdelningen för Brandteknik är med i styrgruppen för Brandforsks nya forskarskola. Forskarskolan sker i samarbete med

[...]

2018-04-13

Försökspersoner sökes för försök i virtuell verklighet (VR)

Avdelningen för brandteknik söker försökspersoner från 20 år och uppåt med körkort som vill delta i ett försök i

[...]

2018-04-10

Resultatseminarium BIV:s Round Robinstudie CFD

För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar har föreningen för brandteknisk

[...]

Our Latest Research Publications

Contact information

Postal adress:
Division of Fire Safety Engineering
Lund University
P.O. Box 118
SE-221 00 Lund
Sweden

Visiting adress:
The faculty of engineering
V-building
John Ericssons väg 1
SE-223 63 Lund
Sweden

Internal mail (within LU/LTH):

Hämtställe 3

Telephone:
+46 46 222 73 60 

Booking system

Employees can use this link to book cameras, recorders, computers, projectors, and other measurement tools and accessories.